കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

എന്‍.പി.ചെല്ലപ്പന്‍ നായരുടെ "ചങ്കരന്‍ പ്ലാവ് ",കാരൂരിന്റെ "ചെമ്പന്‍ പിലാവ്",പുത്തൂര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെപഞ്ചാര മാവ് വീണു" എന്നീ കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ പഠനത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇവിടെചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് കഥകള്‍ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്.ഇവ രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ഇറക്കി സൂക്ഷിക്കാം. "
1.പി.ഡി.എഫ്. 2 .പുസ്തകത്തിലെ താളുകള്‍ മറിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഓരോ പേജും വായിക്കാവുന്ന ഒരു സിപ്പ്‌ ഫോള്‍ഡര്‍
എന്‍.പി.ചെല്ലപ്പന്‍ നായരുടെ "ചങ്കരന്‍ പ്ലാവ് "പി.ഡി.എഫ് ലഭിക്കാന്‍ വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക

ഫോള്‍ഡര്‍ ലഭിക്കാന്‍ വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയുക


മറ്റു രചനകള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാരൂരിന്റെ "ചെമ്പന്‍ പിലാവ്"


0 comments: