കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

ഇടവപ്പാതിയുടെ ആനയും കതിനയും നിരന്ന പൂരം. ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസവും വിചിത്ര വേഷം അണിഞ്ഞ പ്രുകൃതിയുടെ മോഹിനിയാട്ടമാണിവിടെ .

0 comments: