കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

എസ.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്റെ അരിശ്രീ കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയല്ലോ.കേരളത്തിന്റെ നെല്പാടങ്ങളിലെ കണ്ടു പരിചയിച്ച പണിരീതികള്‍ പലതും ബാലിദ്വീപില്‍ അതേപോലെ കണ്ടെത്താം.ബാലിട്വീപിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം.0 comments: